Jeoloji Mühendisliği Nedir? Ne iş yapar?

Forum Başlıkları: 

Jeoloji mühendisliği, 4,6 milyar yıldır yerkürede meydana gelen yapısal değişimleri, yerin yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen; yerleşim alanlarında ve her türlü mühendislik yapılarında yer seçimi çalışmalarını yürütmeyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

Jeoloji mühendisleri başta doğal kaynak, metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak-soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımı kararlarında; deprem, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, su baskını afet tehlike ve risk değerlendirmeleri; arazi kullanım planlarının hazırlanması; yer seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, sınıflama, izleme , duraylılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik - geoteknik etütlerde; yeraltı suyu ve toprak kirliliği, atık depolama gibi çevresel sorunların çözümünde; baraj, tünel, galeri, karayolu, demiryolu, boru hattı, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları ve binalar için jeolojik - geoteknik etütlerde; kentsel projelerin ihtiyaç duyabileceği temel parametrelerin (agrega malzeme, yer altı suyunun derinliği, zeminin kazılabilirliği, afet tehlike potansiyeli gibi) belirlenmesinde çalışmaktadır.

Yukarıda sayılan hizmetler dışında toplum sağlığı için risk oluşturan radon gazı ile asbest, arsenik, zeolit minerallerine ve etkilerine yönelik tıbbi jeoloji (jeo–sağlık / medikal jeoloji) ve jeolojik sit olarak kabul edilen oluşumlar (fosil zonları, taşlaşmış ağaçlar, yeryüzü şekilleri) ile ilgili araştırmalar da, jeoloji mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yeni mezun olan jeoloji mühendisleri, öncelikle TPAO ya da MTA gibi devlet kurumlarında çalışmayı hedeflerler. Fakat buralara girmek yüksek KPSS notlarıyla aldıkları ve yabancı dil istedikleri için biraz zordur. Piyasada çok sayıda petrol ve maden arama şirketi bulunmaktadır ve öğrenciler buralarda yaklaşık 2000 TL ile işe başlamaktadırlar. Şartları biraz ağır olmakla beraber doğada yürüyüş yapmayı seviyorsanız, yürümekten, tırmanmaktan, doğayla iç içe olmaktan gocunmuyorsanız eğlenceli bir iştir.

Eğer bu alanda çalışmak istiyorsanız stajınızı mutlaka bu alanda çalışan özel şirketlerde yapmanızı tavsiye ederim.

Jeoloji temelde 4 ana bilim dalına ayrılmaktadır. Bunlardan birisi de Uygulamalı Jeolojidir. Diğer dallarda çalışanlara aslında "jeolog", bu dalda çalışanlara ise "jeoloji mühendisi" denilmesi daha doğru olacaktır.

Jeoloji mühendisleri, yol, köprü, viyadük, baraj, tünel gibi büyük inşaatlarda zemin etüdü, yarma şevlerin incelenmesi, kinematik analiz, kayaç ve zemin özelliklerinin tayini gibi konularda çalışır.
Arazide ve araziden aldıkları örnekler üzerinde laboratuvarda deneyler yapar. Bu deneyler sonucunda güzergah belirler, yapılacak işi projelendirir.
Piyasada çok sayıda inşaat şirketi bulunmaktadır. Buralara ilk giriş ücretleri 1200 TL civarında olup şantiye şefi olarak başladığınızda bu ilk giriş maaşları 2500 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Eğer kendinizi geliştirir, piyasada kullanılan önemli bilgisayar programlarını öğrenir, arazi şartlarına uyum sağlarsanız yakın zamanda maaşınız artacaktır ve işsiz kalma sorununuz bulunmayacaktır.