Ulusal Heyelan Sempozyumu

Sonuç Bildirgesi için TIKLAYIN (Taslak)

Ulusal Heyelan Sempozyumu Bildiriler Kitabı için TIKLAYIN

Ulusal Heyelan Sempozyumu Bildiri Özetleri için TIKLAYIN

Sempozyum Programı için TIKLAYIN

Sempozyum yeri: ATO Congresium - Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı


Ulusal Heyelan Sempozyumu

SEMPOZYUM KONULARI
 • Heyelan, Sel ve Taşkın Envanter ve Arşiv çalışmaları
 • Heyelan Duyarlılık, Tehlike ve Risk çalışmaları ve kapsamı
 • Heyelan alanlarında bölgesel ölçekteki plan ve projeler
 • Kurum ve Kuruluşların heyelan afeti öncesi, anı ve sonrasında var olan görev ve sorumluluklar, hukuki düzenlemeler
 • Karadeniz Bölgesi taşkınlarında heyelanların payı
 • Heyelan ve Sel kontrolüne Yönelik önlemler
SEMPOZYUM PROGRAMI

ONUR KURULU
 • Prof. Dr. Veysel EROĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanı
 • Faruk ÇELİK - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
 • Dr. Berat ALBAYRAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 • Fatma Güldemet SARI - Çevre ve Şehircilik Bakanı
BİLİM KURULU
 • Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU
 • Prof. Dr. Haluk AKGÜN
 • Prof. Dr. Lokman ALTUN
 • Prof. Dr. İbrahim ATALAY
 • Prof. Dr. Fikri BULUT
 • Prof. Dr. H.Emrullah ÇELİK
 • Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ
 • Prof. Dr. Murat ERCANOĞLU
 • Prof. Dr. Recep Hayri EREN
 • Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU
 • Prof. Dr. Recep İYİSAN
 • Prof. Dr. Ömer KARA
 • Prof. Dr. Bihrat ÖNÖZ
 • Prof. Dr. Lütfi SÜZEN
 • Prof. Dr. Ömer Lütfi ŞEN
 • Prof. Dr. Zekai ŞEN
 • Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU
 • Prof. Dr. Ömer YüKSEK
 • Doç. Dr. Halil AKINCI
 • Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ
 • Doç. Dr. Tolga ÇAN
 • Doç. Dr. Tamer Yiğit DUMAN
 • Doç. Dr. Hakan A. NEFESLİOĞLU
 • Doç. Dr. Turan YÜKSEK
 • Yrd. Doç. Dr. Tolga GÖRÜM
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU
DÜZENLEME KURULU
 • Hanifi AVCI (Başkan) - ÇEM
 • M. Mustafa GÖZÜKARA - ÇEM
 • Hayrettin BACANLI - MGM
 • Yüksel ŞAHİN - TRGM
 • Sinan DEMİR - AFAD
 • Ahmet DOĞAN - ÇEM
 • Selim ÖZALP - MTA
 • Bülent SELEK - DSİ
 • Maruf ARAS - SYGM
 • Mustafa COŞKUN - ÇEM
 • Bilal GÜNEŞ - OGM
 • Cahit KOCAMAN - ÇŞB
 • Çiğdem TETİK BİÇER - AFAD
 • İsmail BULUT - ÇEM
SEKRETARYA
 • Adem Kürşat ÖZCAN - Uzman Yardımcısı (Jeoloji Mühendisi)